http://کار%20به%20کار
http://کار%20به%20کار
مبادله کار به کار

مبادله کار به کار !

مبادله کار به کار ! با نگاهی به تاریخ، مبادله های پایاپای به 6000 سال قبل ازمیلاد مسیح برمی گردد. زمانی که افراد برای رفع نیازهای خود در قبال ارائه خدمت و یا محصولی، خدمت و محصول مورد نظر خود را دریافت میکردند. با اختراع پول و امکان مهاجرت افراد به بستری که همه مبادلات […]